Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019014270
Datum: 29. 10. 2019
Věc: Důvodová zpráva k zákonu č. 111/1998Sb.
ISP (příhlásit)