Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/000110
Datum: 4. 1. 2018
Věc: Důvodová zpráva k zákonu o advokacii, Evidence advokátů
ISP (příhlásit)