Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019014147
Datum: 25. 10. 2019
Věc: Projednání sněmovního tisku č. 411 ve výboru
ISP (příhlásit)