Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019013143
Datum: 8. 10. 2019
Věc: Využívání soukromých bezpečnostních služeb
ISP (příhlásit)