Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019012717
Datum: 1. 10. 2019
Věc: Důvodová zpráva k zákonu č. 301/1992Sb.
ISP (příhlásit)