Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019010973
Datum: 23. 8. 2019
Věc: Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ - tajemník
ISP (příhlásit)