Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019010825
Datum: 20. 8. 2019
Věc: Orgán PSP - soudnictví
ISP (příhlásit)