Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019009199
Datum: 3. 7. 2019
Věc: Sněmovní tisk 431 - projednání 2. čtení
ISP (příhlásit)