Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019007070
Datum: 21. 5. 2019
Věc: Změna zákona č. 96/2004 Sb.
ISP (příhlásit)