Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019000661
Datum: 17. 1. 2019
Věc: Poskytnutí žádosti Správy úložišť radioaktivních odpadů - konání konference
ISP (příhlásit)