Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019000303
Datum: 9. 1. 2019
Věc: Zvukový záznam z 27. schůze ÚPV
ISP (příhlásit)