Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019000165
Datum: 4. 1. 2019
Věc: Zákon o zpracování osobních údajů
ISP (příhlásit)