Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018015910
Datum: 5. 12. 2018
Věc: Vstup na seminář
ISP (příhlásit)