Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018014561
Datum: 11. 11. 2018
Věc: Náhradník za poslance
ISP (příhlásit)