Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018014330
Datum: 6. 11. 2018
Věc: Důvodové zprávy k zákonům č. 320/1919Sb. a č. 61/1955 Sb.
ISP (příhlásit)