Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018013389
Datum: 22. 10. 2018
Věc: Program návštěvy předsedy PSP v Ruské federaci
ISP (příhlásit)