Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018012735
Datum: 7. 10. 2018
Věc: Dotaz týkající se ubytování poslance
ISP (příhlásit)