Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018012006
Datum: 21. 9. 2018
Věc: Neslučitelnost funkcí
ISP (příhlásit)