Schůze

Agenda Schůze obsahuje data schůzí Poslanecké sněmovny: schůze, body pořadu schůze a související data.

Tabulka schuze

Obsahuje záznamy o schůzích. Pro každou schůzi jsou v tabulce nejvýše dva záznamy, jeden vztahující se k návrhu pořadu, druhý ke schválenému pořadu. I v případě neschválení pořadu schůze jsou dva záznamy, viz schuze:pozvanka a schuze_stav:stav.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_schuze int Identifikátor schůze, není to primární klíč, je nutno používat i položku schuze:pozvanka. Záznamy schůzí stejného orgánu a stejného čísla (tj. schuze:id_org a schuze:schuze), mají stejné schuze:id_schuze a liší se pouze v schuze:pozvanka.
id_org int
Identifikátor orgánu, viz org:id_org.
schůze int Číslo schůze.
od_schuze datetime year to hour
Předpokládaný začátek schůze; viz též tabulka schuze_stav
do_schuze datetime year to hour
Konec schůze. V případě schuze:pozvanka == 1 se nevyplňuje.
aktualizace datetime year to minute
Datum a čas poslední aktualizace.
pozvanka int
Druh záznamu: null - schválený pořad, 1 - navržený pořad.

Tabulka schuze_stav

Obsahuje doplňující informace o schůzi, data nejsou pro všechny schůze.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_schuze int Identifikátor schůze, viz schuze:id_schuze.
stav int Stav schůze: 1 - OK, 2 - pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.
typ int
Typ schůze: 1 - řádná, 2 - mimořádná (navržená skupinou poslanců). Dle jednacího řádu nelze měnit navržený pořad mimořádné schůze.
text_dt char(X)
Zvláštní určení začátku schůze: pokud je vyplněno, použije se namísto schuze:od_schuze.
text_st char(X)
Text stavu schůze, obvykle informace o přerušení.
tm_line char(X)
Podobné jako schuze_stav:text_st, pouze psáno na začátku s velkým písmenem a ukončeno tečkou.

Tabulka bod_stav

Obsahuje typy stavů bodu pořadu schůze.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_bod_stav int Typ stavu bodu schůze: typ 3 - neprojednatelný znamená vyřazen z pořadu či neprojednatelný z důvodu legislativního procesu.
popis char(X)
Popis stavu bodu.

Tabulka bod_schuze

Obsahuje záznamy o bodech pořadu schůze. Body typu odpověď na písemnou interpelaci (bod_schuze:id_typ == 6) se obvykle nezobrazují, viz dále.

Při zobrazení bodu se použijí položky bod_schuze:uplny_naz. Pokud je bod_schuze:id_tisk nebo bod_schuze:id_sd vyplněno, pak se dále použije bod_schuze:uplny_kon, případně text závislý na bod_schuze.id_typ. Poté následuje bod_schuze:poznamka.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_bod int Identifikátor bodu pořadu schůze, není to primární klíč, je nutno používat i položku bod_schuze:pozvanka. Záznamy se stejným id_bod odkazují na stejný bod, i když číslo bodu může být rozdílné (během schvalování pořadu schůze se pořadí bodů může změnit).
id_schuze int
Identifikátor schůze, viz schuze:id_schuze a též schuze:pozvanka.
id_tisk int
Identifikátor tisku, pokud se bod k němu vztahuje. V tomto případě lze využít bod_schuze:uplny_kon.
id_typ int
Typ bodu, resp. typ projednávání. Kromě bod_schuze:id_typ == 6, se jedná o typ stavu, viz stavy:id_typ a tabulka níže. Je-li bod_schuze:id_typ == 6, jedná se o jednotlivou odpověď na písemnou interpelaci a tento záznam se obykle nezobrazuje (navíc má stejné id_bodu jako bod odpovědi na písemné interpelace a může mít různé číslo bodu).
bod int
Číslo bodu. Pokud je menší než jedna, pak se při výpisu číslo bodu nezobrazuje.
uplny_naz char(Y)
Úplný název bodu.
uplny_kon
char(X)
Koncovka názvu bodu s identifikací čísla tisku nebo čísla sněmovního dokumentu, pokud jsou používány, viz bod_schuze:id_tisk a bod_schuze:id_sd.
poznamka char(X)
Poznámka k bodu - obvykle obsahuje informaci o pevném zařazení bodu.
id_bod_stav int
Stav bodu pořadu, viz bod_stav:id_bod_stav. U bodů návrhu pořadu se nepoužije.
pozvanka int
Rozlišení záznamu, viz schuze:pozvanka
rj int
Režim dle par. 90, odst. 2 jednacího řádu.
pozn2 char(X)
Poznámka k bodu, zkrácený zápis
druh_bodu int
Druh bodu: 0 nebo null: normální, 1: odpovědi na ústní interpelace, 2: odpovědi na písemné interpelace, 3: volební bod
id_sd int
Identifikátor sněmovního dokumentu, viz sd_dokument:id_dokument. Pokud není null, při výpisu se zobrazuje bod_schuze:uplny_kon.
zkratka char(X)
Zkrácený název bodu, neoficiální.

Tabulka typů projednávání

id_typ Text
1, 7, 15, 17, 18, 40, 41 1. čtení
2, 3, 4 2. čtení
5 3. čtení
13
vráceno prezidentem
14
vráceno Senátem (je nutno dále rozlišovat mezi vrácením a zamítnutím Senátem, viz níže)
10 zkrácené jednání (stav legislativní nouze)

Typ bodu při vrácení Senátem: pokud v historii projednávání tisku se použije přechod s prechody:id_akce == 24, pak se jedná o vrácení Senátem, v případě prechody:id_akce == 27 je to zamítnutí Senátem.

Rozdělení bodů pořadu schůze dle druhu sněmovního tisku

Pokud je vyplněno bod_schuze:id_tisk, pak k němu odpovídající tisk:id_druh rozděluje body:

Druh bodu Text
1, 2
Zákony
3
Smlouvy
4
Rozpočet
41, 45, 46, 47
Záležitosti EU

Je-li bod_schuze:druh_bodu == 3, pak je druh "Volební body".

Ostatní body jsou "Zprávy a ostatní body".
ISP (příhlásit)