Sbírka zákonů

Agenda Sbírka zákonů obsahuje data položek Sbírky zákonů, používané např. pro indexaci vazeb na sněmovní tisky.

Tabulka druh_predpisu

Obsahuje druh předpisu Sbírky zákonů.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_dp int Identifikátor druhu předpisu.
nazev_druhu char(X) Název druhu předpisu
priorita int Priorita výpisu druhu předpisu.

Tabulka sbirka

Obsahuje položky ve Sbírkce zákonů. Od 1. 1. 2000 jsou oznámení o mezinárodních smlouvách a podobná oznámení uveřejňována ve Sbírce mezinárodních smluv.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_sbirka int Identifikátor položky ve Sbírce
cislo int Číslo položky ve Sbírce
rok int Rok položky ve Sbírce
id_dp int Druh předpisu, viz druh_predpisu:id_dp
id_tisk int Identifikátor tisku, viz tisky:id_tisk; vazba na sněmovní tisk (vyplněno pouze v případě, že předpis je výsledkem jednání sněmovního tisku. V současné době jsou dostupná data sněmovních tisků pouze aktuálního období, tj. ne všechny reference budou správné)
datum date Datum vydání ve Sbírce
castka int Částka Sbírky

Tabulka sb_pre

Obsahuje záznamy o navržených změnách předpisů Sbírky v tiscích. Záznamy o změnách se vztahují k celému tisku a eviduje se první tisk, ve kterém je navržena změna či zrušení předpisu.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_tisk int Identifikátor tisku. Pokud je sb_pre:zdroj = 1, pak se jedná o sněmovní tisk, viz tisky:id_tisk, pokud zdroj = 2, pak jde o senátní tisk, viz se_tisk:id_tisk.
cz int číslo tisku za lomítkem ve kterém je první zmínka o změně.
id_sbirka int Identifikátor předpisu. Pokud je hodnota null, pak tisk neobsahuje žádnou novou změnu.
typ int Typ změny: 31 - mění předpis, 32 - ruší předpis, 0 - žádná změna
zdroj int Zdroj tisku: 1 - sněmovní tisk, 2 - senátní tisk
xzdroj int Zdroj změny: 0 - dokument tisku, 1 - jiný způsob (např. navrženo v rozpravě, změna nenalezena a další)ISP (příhlásit)