Sněmovní tisk 549
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29. 9. 2023.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 549/0 dne 29. 9. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 772/23, PID KORNCW3M6986.

  Dodatky doručeny sněmovně 29. 9. 2023.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny přikázala 2. 10. 2023 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 64). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Josef Bernard.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 549/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 791).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 549/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 15. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 549/3, který byl rozeslán 23. 11. 2023 v 16:18.
  Podané návrhy doprovodných usnesení zpracovány jako tisk 549/4, který byl rozeslán 23. 11. 2023 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 240, usnesení č. 831).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 433/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3476Jan Hrnčíř24732-38342.docx (14 KB) 27. 10. 2023 v 11:17:40
3509Karel Sládeček24765-38395.docx (13 KB) 3. 11. 2023 v 10:53:28
3512Vladimíra Lesenská24768-38398.docx (32 KB) 3. 11. 2023 v 11:53:08
3515Petr Sadovský24771-38403.docx (32 KB) 3. 11. 2023 v 13:14:44
3528Jiří Kobza24784-38421.docx (28 KB) 8. 11. 2023 v 11:10:55
3529Jiří Kobza24785-38422.docx (29 KB) 8. 11. 2023 v 11:37:28
3530Jiří Kobza24786-38423.docx (28 KB) 8. 11. 2023 v 12:07:19
3537Lucie Šafránková24793-38436.docx (31 KB) 8. 11. 2023 v 16:00:23
3538Lucie Šafránková24794-38437.docx (31 KB) 8. 11. 2023 v 16:14:47
3539Lucie Šafránková24795-38438.docx (31 KB) 8. 11. 2023 v 16:39:00
3540Lucie Šafránková24796-38439.docx (31 KB) 8. 11. 2023 v 16:52:44
3541Lucie Šafránková24797-38440.docx (31 KB) 8. 11. 2023 v 17:18:10
3543Renáta Zajíčková24799-38457.docx (31 KB) 9. 11. 2023 v 13:16:29
3544Jiří Kobza24800-38458.docx (28 KB) 9. 11. 2023 v 13:45:39
3545Jiří Kobza24801-38459.docx (28 KB) 9. 11. 2023 v 14:05:03
3546Jiří Kobza24802-38460.docx (29 KB) 9. 11. 2023 v 14:15:00
3547Radovan Vích24803-38461.docx (39 KB) 9. 11. 2023 v 16:05:58
3548Vladimíra Lesenská24804-38462.docx (32 KB) 9. 11. 2023 v 18:18:18
3550Zdeněk Kettner24806-38466.docx (34 KB)Splnění 130% průměrné mzdy pedagogickým pracovníkům k roku 2023.10. 11. 2023 v 11:14:32
3551Zdeněk Kettner24807-38467.docx (34 KB)Dorovnání ONIV v kapitole školství na úroveň roku 2023.10. 11. 2023 v 11:17:48
3552Zdeněk Kettner24808-38473.docx (258 KB)Zabránění snížení platů nepedagogickým a ostatním pedagogickým pracovníkům o 2%.10. 11. 2023 v 11:21:12
3554Lucie Šafránková24810-38475.docx (31 KB) 13. 11. 2023 v 12:57:25
3555Lucie Šafránková24811-38476.docx (31 KB) 13. 11. 2023 v 13:03:28
3560Karla Maříková24816-38480.docx (28 KB) 13. 11. 2023 v 16:56:05
3561Karla Maříková24817-38481.docx (27 KB) 13. 11. 2023 v 16:57:09
3562Karla Maříková24818-38482.docx (27 KB) 13. 11. 2023 v 16:57:47
3563Iveta Štefanová24819-38483.docx (26 KB) 13. 11. 2023 v 17:15:16
3564Iveta Štefanová24820-38484.docx (25 KB) 13. 11. 2023 v 17:15:55
3565Iveta Štefanová24821-38485.docx (25 KB) 13. 11. 2023 v 17:16:17
3566Iveta Štefanová24822-38486.docx (25 KB) 13. 11. 2023 v 17:16:39
3569David Pražák24825-38489.docx (101 KB) 14. 11. 2023 v 07:17:30
3570Lucie Šafránková24826-38491.docx (31 KB) 6. 2. 2024 v 14:04:25
3572Marie Pošarová24828-38492.docx (28 KB) 14. 11. 2023 v 09:44:54
3573Marie Pošarová24829-38493.docx (28 KB) 14. 11. 2023 v 09:45:33
3574Marie Pošarová24830-38494.docx (29 KB) 14. 11. 2023 v 09:46:47
3575Jaroslava Pokorná Jermanová24831-38495.docx (101 KB)
24831-38497.docx (102 KB)
24831-38498.docx (102 KB)
24831-38499.docx (101 KB)
 14. 11. 2023 v 09:54:48
3579Jaroslava Pokorná Jermanová24835-38501.docx (101 KB) 14. 11. 2023 v 09:57:34
3580Josef Kott24836-38502.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 09:58:09
3581Jaroslava Pokorná Jermanová24837-38503.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 09:58:11
3582Jaroslava Pokorná Jermanová24838-38504.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 09:58:42
3583Jaroslava Pokorná Jermanová24839-38505.docx (101 KB) 14. 11. 2023 v 09:59:14
3584Josef Kott24840-38506.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 10:00:17
3585Josef Kott24841-38508.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 10:03:16
3587Josef Kott24843-38512.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 10:04:58
3588Patrik Nacher24844-38513.doc (63 KB) 14. 11. 2023 v 10:10:53
3589Patrik Nacher24845-38514.doc (67 KB) 14. 11. 2023 v 10:12:03
3590Patrik Nacher24846-38515.doc (68 KB) 14. 11. 2023 v 10:13:28
3591Josef Kott24847-38516.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 10:22:52
3592Zuzana Ožanová24848-38517.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 11:03:12
3593Igor Hendrych24849-38519.docx (175 KB) 14. 11. 2023 v 11:04:34
3594Petr Bendl24850-38518.docx (30 KB) 14. 11. 2023 v 11:06:36
3595Margita Balaštíková24851-38520.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 11:05:02
3596Martin Kolovratník24852-38521.docx (103 KB)Cílem návrhu je navýšení rozpočtu na slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty ze stávajících 50 % na původních 75 %.14. 11. 2023 v 11:17:40
3599Marek Novák24855-38523.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 11:23:34
3600Marek Novák24856-38525.docx (90 KB) 14. 11. 2023 v 11:24:11
3601Jana Berkovcová24857-38526.docx (110 KB) 14. 11. 2023 v 12:03:41
3602Jana Berkovcová24858-38527.docx (108 KB) 14. 11. 2023 v 12:04:56
3603Jana Berkovcová24859-38528.docx (261 KB) 14. 11. 2023 v 12:05:54
3604Jana Berkovcová24860-38529.docx (109 KB) 14. 11. 2023 v 12:07:12
3605Karel Tureček24861-38530.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 12:33:06
3606Aleš Juchelka24862-38531.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 12:33:49
3607Karel Tureček24863-38532.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 12:34:12
3609Josef Kott24865-38534.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 12:43:32
3610Josef Kott24866-38537.docx (103 KB) 14. 11. 2023 v 12:49:00
3611Jana Mračková Vildumetzová24867-38535.docx (39 KB) 14. 11. 2023 v 12:47:31
3612Jana Mračková Vildumetzová24868-38536.docx (39 KB) 14. 11. 2023 v 12:48:19
3613Zuzana Ožanová24869-38538.doc (116 KB) 14. 11. 2023 v 13:20:27
3629Jaroslava Pokorná Jermanová24885-38560.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 14:57:14
3630Petr Sadovský24886-38561.docx (103 KB) 14. 11. 2023 v 15:00:58
3632Ivan Bartoš24888-38562.docx (23 KB)Pozměňovací návrh Ivana Bartoše14. 11. 2023 v 15:22:15
3634Vít Rakušan24890-38563.doc (47 KB) 14. 11. 2023 v 16:18:18
3635Alena Schillerová24891-38564.docx (103 KB) 14. 11. 2023 v 16:32:03
3636Alena Schillerová24892-38565.docx (103 KB) 14. 11. 2023 v 16:32:06
3639Drahoslav Ryba24895-38570.docx (39 KB) 14. 11. 2023 v 16:50:36
3641Drahoslav Ryba24897-38571.docx (38 KB) 14. 11. 2023 v 16:51:29
3642Drahoslav Ryba24898-38573.docx (39 KB) 14. 11. 2023 v 16:52:09
3643Drahoslav Ryba24899-38574.docx (38 KB) 14. 11. 2023 v 16:52:45
3651Klára Dostálová24907-38584.docx (104 KB) 14. 11. 2023 v 18:43:37
3653Klára Dostálová24909-38585.docx (104 KB) 14. 11. 2023 v 18:50:53
3654Klára Dostálová24910-38586.docx (103 KB)
24910-38587.xlsx (12 KB)
24910-38588.xlsx (12 KB)
 14. 11. 2023 v 19:02:10
3655Tomáš Helebrant24911-38589.docx (90 KB) 14. 11. 2023 v 19:11:39
3657Lubomír Wenzl24913-38591.docx (102 KB) 14. 11. 2023 v 19:30:38
3658Radek Koten24914-38592.docx (31 KB) 14. 11. 2023 v 19:40:29
3659Jan Richter24915-38593.docx (177 KB)
24915-38594.docx (132 KB)
24915-38595.docx (179 KB)
 14. 11. 2023 v 20:44:55
3661Jan Richter24917-38596.docx (177 KB) 14. 11. 2023 v 20:54:53
3662Jan Richter24918-38597.docx (132 KB) 14. 11. 2023 v 20:55:52
3663Jan Richter24919-38598.docx (179 KB) 14. 11. 2023 v 20:56:36
3668Jan Kuchař24924-38603.docx (26 KB) 15. 11. 2023 v 08:38:22
3669Robert Králíček24925-38604.docx (39 KB) 15. 11. 2023 v 08:41:46
3670Robert Králíček24926-38605.docx (38 KB) 15. 11. 2023 v 08:42:20
3672Jakub Janda24928-38606.docx (36 KB) 15. 11. 2023 v 10:07:20
3680David Šimek24936-38622.docx (32 KB)Změny v kapitole 315 – Ministerstvo životního prostředí15. 11. 2023 v 10:25:42
3683Eliška Olšáková24939-38626.docx (56 KB) 15. 11. 2023 v 10:43:23
3686Eliška Olšáková24942-38632.docx (56 KB) 15. 11. 2023 v 11:46:19
3687Oldřich Černý24943-38633.docx (32 KB) 15. 11. 2023 v 12:20:41
3688Oldřich Černý24944-38634.docx (33 KB) 15. 11. 2023 v 12:23:13
3689Oldřich Černý24945-38635.docx (32 KB) 15. 11. 2023 v 12:24:42
3690Oldřich Černý24946-38636.docx (32 KB) 15. 11. 2023 v 12:25:38
3691Ivan Bartoš24947-38637.docx (54 KB) 15. 11. 2023 v 13:15:32
3692Ivan Bartoš24948-38638.docx (56 KB) 15. 11. 2023 v 13:16:10
3693Ivan Bartoš24949-38639.docx (23 KB) 15. 11. 2023 v 13:16:56
3694Jakub Michálek24950-38640.docx (14 KB) 15. 11. 2023 v 13:32:46
3696Richard Brabec24952-38642.docx (175 KB) 15. 11. 2023 v 13:59:23
3697Martin Kolovratník24953-38643.docx (90 KB)MFČR v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 snižuje státním investorům dotaci SFDI o 4 mld., což je v rozporu s jejich aktuálními potřebami. Z tohoto důvodu navrhuji navýšit dotaci SFDI o 4 mld.15. 11. 2023 v 14:01:19
3698Richard Brabec24954-38644.docx (175 KB) 15. 11. 2023 v 14:00:22
3700Jan Berki24956-38648.docx (18 KB)PN zvyšující podporu v oblasti mládeže o 7 mio Kč15. 11. 2023 v 15:04:38
3701Julius Špičák24957-38649.docx (103 KB) 15. 11. 2023 v 15:38:12
3702Julius Špičák24958-38650.docx (103 KB) 15. 11. 2023 v 15:39:13
3703Julius Špičák24959-38651.docx (103 KB) 15. 11. 2023 v 15:40:21
3704Tomáš Dubský24960-38654.docx (21 KB) 15. 11. 2023 v 16:38:03
3706Petr Bendl24962-38656.docx (30 KB) 15. 11. 2023 v 16:44:22
3707Jana Mračková Vildumetzová24963-38657.docx (39 KB) 15. 11. 2023 v 16:42:06
3708Renáta Zajíčková24964-38658.docx (31 KB) 15. 11. 2023 v 17:19:41


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)