Sněmovní tisk 346
Novela z. o elektronických komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 346/0 dne 23. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1208/22, PID KORNCGNFUXAA.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 11. 2022 (usnesení č. 103). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 473).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 346/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 346/2, který byl rozeslán 28. 2. 2023 v 10:19.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 3. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 346/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 616).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2023.
  Zákon Senátem schválen 2. 6. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 202/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1758Patrik Nacher23014-35777.doc (34 KB) 13. 1. 2023 v 11:00:02
1760Patrik Nacher23016-35781.doc (98 KB) 13. 1. 2023 v 11:53:25
1761Patrik Nacher23017-35782.doc (86 KB) 13. 1. 2023 v 11:54:08
1772Patrik Nacher23028-35795.doc (71 KB) 13. 1. 2023 v 17:17:06
1811Marek Novák23067-35849.docx (29 KB) 24. 1. 2023 v 11:15:35
1828Marek Novák23084-35881.docx (33 KB) 1. 2. 2023 v 10:55:24
1849Ondřej Lochman23105-35924.docx (32 KB) 6. 2. 2023 v 16:05:59
1850Marek Novák23106-35925.docx (33 KB) 7. 2. 2023 v 09:41:17
1854Patrik Nacher23110-35933.doc (72 KB) 7. 2. 2023 v 14:34:32
1856Jiří Havránek23112-35935.docx (21 KB) 7. 2. 2023 v 16:18:50
1857Patrik Nacher23113-35936.doc (64 KB) 7. 2. 2023 v 17:49:37
1860Jiří Havránek23116-35939.docx (83 KB) 8. 2. 2023 v 09:23:41
1876Patrik Nacher23132-35962.doc (66 KB) 10. 2. 2023 v 12:56:20


Deskriptory EUROVOCu: nízký příjem, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, sociální příspěvek, telekomunikace

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)