Sněmovní tisk 315
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 30. 9. 2022.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 315/0 dne 30. 9. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1061/22, PID KORNCJRAPZ6X.

  Dodatky doručeny sněmovně 30. 9. 2022.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny přikázala 3. 10. 2022 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 42). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Josef Bernard.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 315/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 407).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 315/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 16. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 315/3, který byl rozeslán 24. 11. 2022 v 13:59.
  Podané návrhy doprovodných usnesení zpracovány jako tisk 315/4, který byl rozeslán 24. 11. 2022 v 14:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 130, usnesení č. 445).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 202 pod číslem 449/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1498Jana Berkovcová22754-35385.docx (180 KB) 1. 11. 2022 v 15:06:21
1499Jana Berkovcová22755-35386.docx (31 KB) 1. 11. 2022 v 15:09:44
1526Zdeněk Kettner22782-35430.docx (32 KB) 3. 11. 2022 v 13:55:29
1527Zdeněk Kettner22783-35431.docx (31 KB)Zákon o státním rozpočtu na rok 2023 - navýšení výdajů regionálního školství a přímo řízených organizací o částku 1 000 000 000 Kč (nepedagogičtí pracovníci).3. 11. 2022 v 13:59:40
1541Jiří Kobza22797-35445.docx (30 KB) 8. 11. 2022 v 09:09:49
1542Jiří Kobza22798-35446.docx (29 KB) 8. 11. 2022 v 11:19:41
1543Jiří Kobza22799-35447.docx (29 KB) 8. 11. 2022 v 13:02:45
1544Jiří Kobza22800-35448.docx (29 KB) 8. 11. 2022 v 15:20:22
1545Lucie Šafránková22801-35449.docx (31 KB) 8. 11. 2022 v 18:05:29
1546Marie Pošarová22802-35450.docx (28 KB) 9. 11. 2022 v 07:11:11
1547Marie Pošarová22803-35451.docx (28 KB) 9. 11. 2022 v 07:12:01
1549Lucie Šafránková22805-35454.docx (31 KB) 9. 11. 2022 v 11:49:04
1550Lucie Šafránková22806-35455.docx (31 KB) 9. 11. 2022 v 12:59:20
1551Lucie Šafránková22807-35456.docx (32 KB) 9. 11. 2022 v 16:47:23
1553Patrik Nacher22809-35459.doc (62 KB) 10. 11. 2022 v 09:15:38
1554Patrik Nacher22810-35460.doc (62 KB) 10. 11. 2022 v 09:16:14
1555Jiří Kobza22811-35461.docx (30 KB) 23. 2. 2023 v 18:28:45
1556Ivan Bartoš22812-35462.docx (44 KB) 10. 11. 2022 v 11:32:22
1557Karel Rais22813-35463.docx (48 KB) 10. 11. 2022 v 13:51:34
1559Vladimíra Lesenská22815-35468.docx (34 KB) 10. 11. 2022 v 14:26:15
1562Marek Novák22818-35471.docx (17 KB) 10. 11. 2022 v 16:51:20
1563Marek Novák22819-35472.docx (18 KB) 10. 11. 2022 v 16:51:57
1564Marek Novák22820-35473.docx (17 KB) 10. 11. 2022 v 16:52:46
1565Lucie Šafránková22821-35474.docx (30 KB) 11. 11. 2022 v 11:34:42
1566Lucie Šafránková22822-35475.docx (31 KB) 23. 11. 2022 v 14:35:47
1571Karla Maříková22827-35496.docx (27 KB) 14. 11. 2022 v 11:14:13
1572Karla Maříková22828-35497.docx (27 KB) 14. 11. 2022 v 11:17:28
1573Karla Maříková22829-35498.docx (28 KB) 14. 11. 2022 v 11:18:45
1574Karla Maříková22830-35499.docx (28 KB) 14. 11. 2022 v 11:20:20
1575Jan Hrnčíř22831-35500.docx (14 KB) 15. 11. 2022 v 09:37:09
1576Vladimír Zlínský22832-35501.docx (14 KB) 15. 11. 2022 v 09:43:22
1577Karel Sládeček22833-35502.docx (13 KB) 15. 11. 2022 v 10:31:22
1578Klára Dostálová22834-35503.docx (169 KB) 15. 11. 2022 v 11:15:38
1580Igor Hendrych22836-35506.DOCX (31 KB) 15. 11. 2022 v 11:53:49
1581Jaroslava Pokorná Jermanová22837-35507.docx (175 KB)
22837-35508.docx (175 KB)
22837-35509.docx (175 KB)
22837-35510.docx (175 KB)
22837-35511.docx (175 KB)
 15. 11. 2022 v 12:47:56
1582Jaroslava Pokorná Jermanová22838-35512.docx (175 KB) 15. 11. 2022 v 12:52:26
1583Jaroslava Pokorná Jermanová22839-35513.docx (175 KB) 15. 11. 2022 v 12:53:16
1584Jaroslava Pokorná Jermanová22840-35514.docx (175 KB) 15. 11. 2022 v 12:53:47
1585Jaroslava Pokorná Jermanová22841-35515.docx (175 KB) 15. 11. 2022 v 12:54:13
1586Jaroslava Pokorná Jermanová22842-35516.docx (175 KB) 15. 11. 2022 v 12:54:37
1587Karel Tureček22843-35517.docx (175 KB) 15. 11. 2022 v 13:04:17
1588Karel Tureček22844-35518.docx (100 KB) 15. 11. 2022 v 13:05:54
1592Iveta Štefanová22848-35521.docx (25 KB) 15. 11. 2022 v 14:37:43
1593Iveta Štefanová22849-35522.docx (26 KB) 15. 11. 2022 v 14:38:41
1594Karel Haas22850-35523.docx (73 KB) 15. 11. 2022 v 14:42:42
1596Milan Feranec22852-35524.docx (17 KB) 15. 11. 2022 v 14:58:58
1601Renáta Zajíčková22857-35526.doc (69 KB) 15. 11. 2022 v 16:09:07
1603Richard Brabec22859-35527.docx (175 KB) 15. 11. 2022 v 16:19:55
1604Richard Brabec22860-35528.docx (175 KB) 15. 11. 2022 v 16:21:25
1606Jana Mračková Vildumetzová22862-35531.odt (40 KB) 15. 11. 2022 v 17:14:03
1607Jana Mračková Vildumetzová22863-35532.odt (40 KB) 15. 11. 2022 v 17:14:03
1608Martin Kolovratník22864-35534.docx (103 KB)Zvýšení národní dotace pro SFDI o 5,7 mld. Kč z důvodu eliminace rizika dluhového financování a ohrožení tempa výstavby dopravní infrastruktury v ČR.15. 11. 2022 v 17:49:49
1609Martin Kolovratník22865-35535.docx (88 KB)Navýšení rozpočtu MDČR o 1 mld. Kč z důvodu nápravy chybného snížení slev pro studenty a seniory ve veřejné dopravě a jejich opětovného návratu na výši 75 %.15. 11. 2022 v 17:52:37
1610Marek Výborný22866-35536.doc (64 KB) 15. 11. 2022 v 20:15:28
1611Jan Richter22867-35538.docx (178 KB)
22867-35539.docx (177 KB)
 16. 11. 2022 v 01:00:04
1612Jana Mračková Vildumetzová22868-35540.odt (41 KB) 16. 11. 2022 v 08:32:04
1613Jana Mračková Vildumetzová22869-35541.odt (41 KB) 16. 11. 2022 v 08:32:13
1615Karel Havlíček22871-35543.docx (40 KB) 16. 11. 2022 v 08:57:17
1616Iveta Štefanová22872-35544.docx (26 KB) 16. 11. 2022 v 09:03:55
1618Iveta Štefanová22874-35546.docx (26 KB) 16. 11. 2022 v 09:10:58
1619Iveta Štefanová22875-35547.docx (25 KB) 16. 11. 2022 v 09:11:37
1621Radek Koten22877-35549.docx (34 KB) 16. 11. 2022 v 09:24:08
1622Radek Vondráček22878-35550.docx (40 KB) 16. 11. 2022 v 09:25:48
1625Jan Richter22881-35555.docx (178 KB) 16. 11. 2022 v 11:37:45
1626Jan Richter22882-35556.docx (178 KB) 16. 11. 2022 v 11:38:24
1627Vojtěch Munzar22883-35557.docx (17 KB) 16. 11. 2022 v 12:09:18
1628Věra Kovářová22884-35558.docx (40 KB) 16. 11. 2022 v 12:33:06
1629Věra Kovářová22885-35559.docx (40 KB) 16. 11. 2022 v 12:34:06
1631Josef Kott22887-35561.docx (41 KB) 16. 11. 2022 v 14:54:53
1632Jiří Havránek22888-35562.docx (14 KB) 16. 11. 2022 v 15:07:41
1633Jiří Havránek22889-35563.docx (15 KB) 16. 11. 2022 v 15:08:18
1638Oldřich Černý22894-35571.docx (35 KB) 16. 11. 2022 v 16:38:00
1639Oldřich Černý22895-35572.docx (35 KB) 16. 11. 2022 v 16:43:58


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)