Sněmovní tisk 231
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Stav projednávání ke dni: 23. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 231/0 dne 3. 6. 2022.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0231.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 2022 jako tisk 231/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 741/22, PID ALBSCF78TUW2.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 12. 7. 2022.Deskriptory EUROVOCu: integrace postižených osob, péče o postižené osoby, sociální dávky, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)