Sněmovní tisk 9
Novela z. o sociálních službách

Stav projednávání ke dni: 12. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 9/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2021 jako tisk 9/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1428/21, PID ALBSC8ZL6NQA.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, samostatnost postižených osob, sociální zabezpečení, základní životní potřeby, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)