Sněmovní tisk 723
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2023

Stav projednávání ke dni: 21. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2023

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 11. 6. 2024 jako tisk 723/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 13. 6. 2024 (usnesení č. 283). Zpravodajem určen Bc. Jiří Navrátil, MBA.

  • V
      • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 3. 7. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/1 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, finanční dohled, finanční trh, kapitálový trh, pojišťovna, zpráva o činnosti



ISP (příhlásit)