Sněmovní tisk 715
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 28. 5. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 862/23, PID ALBSCRGHEMYG.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2024 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Ing. Karel Smetana a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 6. 2024 na 108. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1071).

 • V

Další projednávání možné od 28. 8. 2024.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro životní prostředí
č. 31 (10. července 2024)


Deskriptory EUROVOCu: látky znečišťující stratosféru, ochrana životního prostředí, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)