Sněmovní tisk 7
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 22. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomio Okamura, Radim Fiala, Jan Hrnčíř, Jaroslav Bašta, Oldřich Černý, Radek Koten, Radek Rozvoral, Lucie Šafránková, Iveta Štefanová) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2021 jako tisk 7/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1427/21, PID ALBSC8ZL33E3.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 18. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: místní volby, místní zastupitelstvo, regionální orgány státní správy, všeobecné volební právo, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)