Sněmovní tisk 669
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

Stav projednávání ke dni: 20. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 8. 4. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 87/24, PID ALBSCUKCWEGT.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2024 (usnesení č. 258). Určil zpravodaje: PharmDr. Petr Fifka a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 5. 2024 na 101. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 981).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 669/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2024 na 105. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2024 na 105. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 669/2, který byl rozeslán 11. 6. 2024 v 17:15.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 6. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 669/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 6. 2024 na 108. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 1046).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4487Petr Fifka25743-39954.doc (260 KB) 11. 6. 2024 v 14:28:15


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, náklady na zdraví, prostředky zdravotnické techniky, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)