Sněmovní tisk 644
Písemná interpelace L. Brože na M. Jurečku ve věci přijetí zákona upravujícího práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem

Dokument

Autor: Ing. Lubomír Brož

Úplný název: Písemná interpelace poslance Lubomíra Brože na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku ve věci přijetí zákona upravujícího práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem
Adresát: Ing. Marian Jurečka
Podáno dne: 13. 9. 2023
Odesláno adresátovi: 14. 9. 2023
O zařazení na schůzi požádáno dne: 1. 3. 2024

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 3. 2024 jako tisk 644/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 18. 4. 2024
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: pomůcky pro postižené osoby, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)