Sněmovní tisk 604
N.z. o mim. odpuštění penále z pojist. na zdrav. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Patrik Nacher, Marek Výborný, Barbora Urbanová, Jakub Michálek) předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 604/0 dne 20. 12. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0604.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 1. 2024 jako tisk 604/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 29/24, PID ALBSCYQJKQPF.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2024 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2024 na 94. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 939). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 87, usnesení č. 939).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 4. 2024 poslancům jako tisk 604/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 4. 2024 poslancům jako tisk 604/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 30, usnesení č. 998).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 5. 2024.
  Prezident zákon podepsal 27. 5. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 5. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2024.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 152/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: penále, pojistné, sociální pomoc, všeobecné zdravotní pojištění, zdraví veřejnostiISP (příhlásit)