Sněmovní tisk 60
Zpráva o životním prostředí České republiky 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2020

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 11. 2021 jako tisk 60/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1245/21, PID ALBSC72BYBG7.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 11. 2021 (usnesení č. 3). Zpravodajem určen Ing. Lukáš Vlček.

 • V
   Schválením pořadu 19. schůze Poslanecké sněmovny dne 26. 4. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, zpráva o činnosti, 5206 ekologická politikaISP (příhlásit)