Sněmovní tisk 592
Písemná interpelace B. Peštové na P. Hladíka ve věci automatických třídících linek na odpad

Dokument

Autor: Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Bereniky Peštové na ministra životního prostředí Petra Hladíka ve věci automatických třídících linek na odpad
Adresát: Petr Hladík
Podáno dne: 13. 10. 2023
Odesláno adresátovi: 16. 10. 2023
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 11. 2023

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 11. 2023 jako tisk 592/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 29. 2., 7. 3. 2024 na 94. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 18. 4. 2024
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 23. 5. 2024
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 13. 6. 2024
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 27. 6. 2024
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, recyklace odpadu, recyklováníISP (příhlásit)