Sněmovní tisk 572
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 21. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 18. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: Grolich J., Zámečník J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 572/0 dne 19. 10. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0572.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 2023. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2023 jako tisk 572/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 928/23, PID ALBSCWXDYPPG.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 13. 11. 2023.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Deskriptory EUROVOCu: místní daň, obecní rozpočet, rozpočet kraje, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)