Sněmovní tisk 52
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 22. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 52/0 dne 24. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0052.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2021 jako tisk 52/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1483/21, PID ALBSC98AV6KP.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, nízký příjem, příjem, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)