Sněmovní tisk 516
Nová příloha VI Prot.o ochr.živ.prostř.ke Sml. o Antarktidě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 516/0 dne 23. 8. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 661/23, PID ALBSCS6GFL4V.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Ing. Roman Bělor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Ing. Barbora Urbanová (usnesení č. 862).
  1. čteníMezinárodní smlouva byla projednána v obecné rozpravě 13. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s mezinárodní smlouvou vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 862).
  Mezinárodní smlouva byla projednána v podrobné rozpravě 13. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Mezinárodní smlouva byla schválena (usnesení č. 862).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2023.Deskriptory EUROVOCu: Antarktida, ekologická odpovědnost, havarijní znečištění, mezinárodní dohoda, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, ochrana životního prostředíISP (příhlásit)