Sněmovní tisk 510
Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 510/0 dne 17. 8. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 638/23, PID ALBSCSEE3WDB.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Kobza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. čteníMezinárodní smlouva byla projednána v obecné rozpravě 14. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s mezinárodní smlouvou vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 754).
  Mezinárodní smlouva byla projednána v podrobné rozpravě 14. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Mezinárodní smlouva byla schválena (usnesení č. 754).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25. 9. 2023.Deskriptory EUROVOCu: látky znečišťující stratosféru, mezinárodní úmluva, nebezpečná látka, ochrana životního prostředí, ratifikace dohody, škodliviny, škodliviny ve voděISP (příhlásit)