Sněmovní tisk 34
Novela z. o finančním arbitrovi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Patrik Nacher, Robert Králíček, Milan Wenzl, Lubomír Brož, Marek Novák, Ondřej Babka, Martin Kolovratník, Josef Kott, Roman Kubíček, Zuzana Ožanová) předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 34/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0034.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2021 jako tisk 34/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1432/21, PID ALBSC8ZA7DWT.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Jan Kuchař a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 24. 3. 2022 určen Ing. Barbora Urbanová (usnesení č. 179).

  Projednávání pokračovalo 24. 3. 2022 na 16. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 71, usnesení č. 179).Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, finanční služby, finanční trh, penzijní připojištění, pojištění proti škodě, směnečná arbitráž, spotřebitelské právo, spotřební úvěr

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)