Sněmovní tisk 300
Novela z. o ověřování střelných zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 12. 9. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 891/22, PID KORNC9RM64Q0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2022 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Jiří Slavík a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 497).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/2 (schvaluje).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2023 na 63. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 18. 4. 2023 na 63. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 591).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 300/3, který byl rozeslán 18. 4. 2023 v 17:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 231, usnesení č. 626).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 5. 2023.
  Zákon Senátem schválen 2. 6. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 23. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 180/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1862Jiří Slavík23118-35941.doc (64 KB) 8. 2. 2023 v 11:07:36


Deskriptory EUROVOCu: kontrola zbrojení, označení původu, přibližování legislativy, střelná zbraň a střelivo, výbušnina, zbrojařský průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)