Sněmovní tisk 3
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 3/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 3/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1467/21, PID ALBSC92DJ6IC.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: bydlení, chudoba, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, poptávka po zaměstnání, práce na černo, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální pomoc, veřejná instituce, základní životní potřeby, životní minimum

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)