Sněmovní tisk 286
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 8. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 286/0 dne 23. 8. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 652/22, PID KORNCCKBAPFH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2022 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 480).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 286/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 286/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 286/3, který byl rozeslán 18. 4. 2023 v 17:07.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 286/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 5. 2023.
  Zákon Senátem schválen 2. 6. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 23. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 184/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1874Stanislav Blaha23130-35960.doc (94 KB) 10. 2. 2023 v 12:13:54
1875Stanislav Blaha23131-35961.doc (87 KB) 10. 2. 2023 v 12:14:57
2478Stanislav Blaha23734-36721.docx (39 KB)
23734-36722.docx (42 KB)
 4. 4. 2023 v 14:24:48
2479Stanislav Blaha23735-36723.docx (39 KB) 4. 4. 2023 v 14:28:35
2480Stanislav Blaha23736-36724.docx (42 KB) 4. 4. 2023 v 14:29:07
2519Ondřej Lochman23775-36785.docx (25 KB) 18. 4. 2023 v 11:09:24


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, mzdové tarify, pozemní doprava, trh práce, veřejné vlastnictví

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)