Sněmovní tisk 244
Novela z. o opatř. v obl. školství - Ukrajina

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 244/0 dne 8. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 661/22, PID KORNCEYDEQG4.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 6. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 29).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 9. 6. 2022.
  Určila zpravodaje: Ing. Stanislav Fridrich a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 14. 6. 2022 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 106, usnesení č. 266).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 29. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 6. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 199/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
912Ivo Vondrák22168-34452.docx (36 KB) 14. 6. 2022 v 12:00:54
916Zdeněk Kettner22172-34457.docx (32 KB) 14. 6. 2022 v 13:28:26


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, povinná školní docházka, přístup ke vzdělání, Ukrajina, uprchlík, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)