Sněmovní tisk 211
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2021 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 5. 2022 jako tisk 211/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 395/22, PID KORNCDDCAZ9F.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 5. 2022 (usnesení č. 58). Zpravodajem určena Ing. Hana Naiclerová, MBA.

 • V
   • Věcně příslušný Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 31. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 211/1 (doporučuje schválit).
   Schválením pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny dne 8. 7. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, pevná cena, podpůrná cena, správní kontrola, zpráva o činnostiISP (příhlásit)