Sněmovní tisk 176
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 176/0 dne 9. 3. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 34/22, PID KORNC8VECP6U.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 3. 2022 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 154).
  Čtení proběhlo 22. 3. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 154).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 176/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 176/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 4. 2022 na 19. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2022 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 89, usnesení č. 226).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 5. 2022.
  Zákon Senátem schválen 16. 6. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 22. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 27. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 179/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: alkohol, daň z pohonných hmot, daň ze spotřeby, harmonizace daní, minerální olej, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)