Sněmovní tisk 170
Vl.n.z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konfliktem - Ukrajina

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 9. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 170/0 dne 9. 3. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 222/22, PID ALBSCCAS28FJ.
  Předsedkyně sněmovny vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 9. 3. 2022.
  Určila zpravodaje: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
   • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 170/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2022 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2022 na 15. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 3. 2022 na 15. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 14, usnesení č. 149).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2022.
  Prezident zákon podepsal 17. 3. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 3. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2022.

Zákon vyhlášen 21. 3. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 65/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, migrace, povolení k pobytu, Ukrajina, válka, vnější hranice Evropské unieISP (příhlásit)