Sněmovní tisk 16
Novela z. o státních svátcích

Stav projednávání ke dni: 17. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Kobza J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 16/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2021 jako tisk 16/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1431/21, PID ALBSC8ZLESNP.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 18. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: druhá světová válka, občanská neposlušnost, státní svátek, vojenská okupace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)