Sněmovní tisk 139
Vl.n.z. v souv.s využíváním digit. nástrojů v právu obch. sp - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 2. 2. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 580/21, PID ALBSBYRAU88D.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 8. 2023.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2022 (usnesení č. 24). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 270).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 139/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 139/2, který byl rozeslán 8. 9. 2022 v 15:25.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 9. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 139/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 391).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 11. 2022.
  Zákon Senátem schválen 2. 12. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 7. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 16. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 187 pod číslem 416/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
998Jakub Michálek22254-34576.docx (18 KB) 24. 6. 2022 v 11:13:50
1155Marek Benda22411-34855.doc (59 KB) 6. 9. 2022 v 11:06:15
1156Marek Benda22412-34856.docx (22 KB) 6. 9. 2022 v 11:09:18
1181Marek Benda22437-34885.doc (59 KB) 7. 9. 2022 v 15:14:18
1188Taťána Malá22444-34892.docx (19 KB) 7. 9. 2022 v 19:21:16
1358Jakub Michálek22614-35160.docx (13 KB) 30. 9. 2022 v 10:30:42


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronický dokument, obchodní rejstřík, přibližování legislativy, seznam, správní formality, založení společnosti, zpracování dat

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)