Sněmovní tisk 11
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 22. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomio Okamura, Radim Fiala, Jan Hrnčíř, Jaroslav Bašta, Oldřich Černý, Radek Rozvoral, Lucie Šafránková, Radek Koten, Iveta Štefanová) předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 11/0 dne 16. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2021 jako tisk 11/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1429/21, PID ALBSC8ZL9RQM.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 18. 12. 2021.



Deskriptory EUROVOCu: dluh, pohledávka, solventnost, úrok

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)