Sněmovní tisk 961
Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 961/0 dne 29. 7. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 108/20, PID KORNBFWKPE94.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Lenka Dražilová, MBA (usnesení č. 1428).
  Čtení proběhlo 17. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1431).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 961/2, který byl rozeslán 23. 3. 2021 v 18:35 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 961/3, který byl rozeslán 24. 3. 2021 v 17:19.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 23. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 4., 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 390, usnesení č. 1700).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 961/6, který byl rozeslán 7. 7. 2021 v 18:07.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 7. 2021 na 113. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 5, usnesení č. 1759).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 7. 2021.
  Zákon Senátem schválen 20. 8. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 329/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7200Pavla Golasowská19424-29635.docx (27 KB) / PDF (281 KB, 4 strany) 18. 1. 2021 v 18:11:54
7201Pavla Golasowská19425-29636.docx (27 KB) / PDF (254 KB, 4 strany) 18. 1. 2021 v 18:12:58
7202Pavla Golasowská19426-29637.docx (29 KB) / PDF (267 KB, 5 stran) 18. 1. 2021 v 18:14:13
7208Markéta Pekarová Adamová19432-29643.doc (29 KB) / PDF (184 KB, 2 strany) 19. 1. 2021 v 13:29:35
7209Markéta Pekarová Adamová19433-29644.docx (45 KB) / PDF (401 KB, 3 strany) 19. 1. 2021 v 13:30:01
7224Jan Bauer19448-29663.docx (17 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:12:32
7245Petr Třešňák19469-29685.docx (19 KB) / PDF (293 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 13:50:50
7259Lubomír Volný19483-29706.docx (28 KB) / PDF (457 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 16:19:13
7261Olga Richterová19485-29709.docx (20 KB) / PDF (268 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 16:55:17
7262Olga Richterová19486-29710.docx (22 KB) / PDF (225 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 16:57:14
7263Věra Kovářová19487-29711.docx (28 KB) / PDF (252 KB, 5 stran) 20. 1. 2021 v 16:58:16
7264Věra Kovářová19488-29712.docx (26 KB) / PDF (245 KB, 5 stran) 20. 1. 2021 v 16:58:40
7265Olga Richterová19489-29713.docx (23 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 17:07:27
7266Olga Richterová19490-29714.docx (22 KB) / PDF (214 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 17:08:03
7333Jan Čižinský19557-29826.docx (19 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 3. 2. 2021 v 09:34:55
7383Markéta Pekarová Adamová19607-29907.doc (28 KB) / PDF (251 KB, 2 strany) 9. 2. 2021 v 19:21:55
7395Olga Richterová19619-29920.docx (19 KB) / PDF (269 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 09:53:09
7604Pavel Růžička19828-30188.docx (64 KB) / PDF (350 KB, 7 stran) 2. 3. 2021 v 08:27:07
7804Pavla Golasowská20028-30440.doc (51 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 22. 3. 2021 v 14:45:52
7817Jan Čižinský20041-30462.docx (20 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 10:34:14
7818Jan Čižinský20042-30463.docx (21 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 10:35:24
7820Pavla Golasowská20044-30464.docx (35 KB) / PDF (300 KB, 10 stran) 23. 3. 2021 v 13:11:24
7821Pavla Golasowská20045-30465.docx (35 KB) / PDF (315 KB, 12 stran) 23. 3. 2021 v 13:12:25
7822Věra Kovářová20046-30466.docx (26 KB) / PDF (247 KB, 5 stran) 23. 3. 2021 v 13:46:58
7823Věra Kovářová20047-30467.docx (26 KB) / PDF (246 KB, 5 stran) 23. 3. 2021 v 13:47:59
7824Jan Čižinský20048-30468.docx (15 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 13:49:34
7832Aleš Juchelka20056-30488.docx (20 KB) / PDF (276 KB, 1 strana) 23. 3. 2021 v 14:57:45
7833Jan Čižinský20057-30489.docx (20 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 14:57:48
7834Aleš Juchelka20058-30490.docx (19 KB) / PDF (256 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 14:58:38
7835Aleš Juchelka20059-30491.docx (15 KB) / PDF (191 KB, 1 strana) 23. 3. 2021 v 15:02:21
8779Alena Gajdůšková21003-31786.docx (132 KB) / PDF (876 KB, 38 stran) 7. 7. 2021 v 12:43:13


Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, mateřská škola, neformální výuka, předškolní výchova, rodinná politika, služba ve veřejném zájmu, sociální služby

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů961/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů961/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty961/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce961/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě961/0
247/2014novelizujeZákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů961/0
65/2017novelizujeZákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek961/0


ISP (příhlásit)