Sněmovní tisk 808
Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 1. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 302/20, PID ALBSBN8L8YRX.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 808/1 (doporučuje schválit) (revokováno).
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 808/2 (komplexní pozměňující návrh).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 7. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5603.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 1023).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 9. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 159/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4690Zbyněk Stanjura16914-25652.docx (14 KB) / PDF (255 KB, 2 strany) 2. 4. 2020 v 15:33:08
4691Zbyněk Stanjura16915-25653.docx (17 KB) / PDF (320 KB, 2 strany) 2. 4. 2020 v 15:34:45
4692Zbyněk Stanjura16916-25654.docx (16 KB) / PDF (284 KB, 3 strany) 2. 4. 2020 v 15:35:48
4693Zbyněk Stanjura16917-25655.docx (17 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 2. 4. 2020 v 15:37:09
4694Zbyněk Stanjura16918-25656.docx (17 KB) / PDF (292 KB, 3 strany) 2. 4. 2020 v 15:40:09
4709Lucie Šafránková16933-25687.docx (18 KB) / PDF (296 KB, 4 strany) 3. 4. 2020 v 12:16:18
4710Lucie Šafránková16934-25688.docx (17 KB) / PDF (292 KB, 4 strany) 3. 4. 2020 v 12:17:26
4712Lucie Šafránková16936-25690.docx (17 KB) / PDF (295 KB, 4 strany) 3. 4. 2020 v 12:52:28
4716Lucie Šafránková16940-25695.docx (17 KB) / PDF (274 KB, 3 strany) 5. 4. 2020 v 18:45:36
4719Zbyněk Stanjura16943-25701.docx (17 KB) / PDF (319 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 08:59:16
4720Zbyněk Stanjura16944-25702.docx (18 KB) / PDF (318 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 08:59:57
4721Zbyněk Stanjura16945-25703.docx (17 KB) / PDF (485 KB, 4 strany) 6. 4. 2020 v 09:00:45
4724Miroslav Kalousek16948-25708.doc (36 KB) / PDF (248 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 09:45:32
4725Věra Kovářová16949-25709.doc (60 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 6. 4. 2020 v 09:45:32
4738Věra Kovářová16962-25723.doc (56 KB) / PDF (192 KB, 2 strany) 6. 4. 2020 v 14:36:30
4765Mikuláš Ferjenčík16989-25755.docx (873 KB) / PDF (159 KB, 6 stran) 6. 4. 2020 v 19:10:50
4776Věra Kovářová17000-25766.doc (64 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 20:54:26
4777Věra Kovářová17001-25767.doc (59 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 20:55:17
4788Miroslav Kalousek17012-25780.doc (35 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:28:52
4790Zbyněk Stanjura17014-25782.docx (17 KB) / PDF (294 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:30:34
4791Zbyněk Stanjura17015-25783.docx (18 KB) / PDF (435 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:31:31
4792Zbyněk Stanjura17016-25784.docx (19 KB) / PDF (323 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:32:31
4793Zbyněk Stanjura17017-25785.docx (17 KB) / PDF (395 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:33:58
4794Zbyněk Stanjura17018-25786.docx (14 KB) / PDF (256 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 08:36:15
4802Marian Jurečka17026-25795.docx (27 KB) / PDF (262 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 08:59:24
4804Marian Jurečka17028-25796.docx (26 KB) / PDF (225 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 09:00:31
4805Marian Jurečka17029-25797.docx (26 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 09:01:23
4816Marian Jurečka17040-25808.docx (26 KB) / PDF (223 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 10:22:05
4818Marian Jurečka17042-25810.docx (26 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 10:23:28
4819Marian Jurečka17043-25811.docx (27 KB) / PDF (264 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 10:24:37
4826Marian Jurečka17050-25818.docx (27 KB) / PDF (227 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 10:54:17
4827Roman Onderka17051-25819.docx (33 KB) / PDF (266 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 10:56:59
4830Zbyněk Stanjura17054-25822.docx (15 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 11:28:31
4831Zbyněk Stanjura17055-25823.docx (15 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 11:29:40
4833Zbyněk Stanjura17057-25825.docx (19 KB) / PDF (312 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 11:56:28
4834Jan Skopeček17058-25826.doc (30 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 13:00:51
4840Tomáš Martínek17064-25836.docx (870 KB) / PDF (132 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 14:45:51
4848Věra Kovářová17072-25845.doc (67 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 16:06:21
4858Mikuláš Ferjenčík17082-25855.docx (18 KB) / PDF (264 KB, 6 stran) 7. 4. 2020 v 18:30:46
4859Mikuláš Ferjenčík17083-25856.docx (13 KB) / PDF (267 KB, 1 strana) 7. 4. 2020 v 19:01:03
4861Věra Kovářová17085-25860.docx (15 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 19:27:26


Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná, samostatná výdělečná činnostISP (příhlásit)